Søg støtte

Søg

Forbedring af 1-1-2 vejledning


Donation

Projekt

Netværk efter afsoning

Røde Kors

Med støtte fra TrygFonden kan Røde Kors gennemføre projektet ”Netværk efter afsoning”, som er et mentornetværk, der skal støtte løsladte, når de vender tilbage til samfundet efter afsonet straf. Det er en videreudvikling af den eksisterende indsats i fængslerne, som skal supplere de nuværende offentlige tilbud til den løsladte og hjælpe med at gøre overgangen fra fængsel til frihed mindre sårbar. Baggrunden for indsatsen er, at op mod en tredjedel af alle løsladte begår ny kriminalitet inden for de første to år efter løsladelse. Projektet sigter derfor mod at spare samfundet for store omkostninger, mindske kriminalitet, gøre livet lettere for de løsladte og deres familier samt skabe tryghed omkring de uskyldige mennesker, der ikke skal udsættes for flere forbrydelser. Røde Kors har gennem mange års arbejde med fængselsbesøgstjeneste opbygget erfaring i, hvilke krav der stilles til frivillige, som skal rekrutteres til en opgave, der kræver særlige kompetencer i forhold til at kunne skabe tillid og agere som mentor. Målet er, at der skal gennemføres en egentlig effektevaluering af projektet, som skal vise, om mentorordningen mindsker risikoen for tilbagefald til kriminalitet. I første omgang gennemføres indsatsen over for indsatte, som løslades til Aarhus, Odense eller Esbjerg. TrygFonden har støttet projektet med 5.500.000 kr.

Tildelt støtte

5.500.000 kr.

2014

Modtager

Røde Kors

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Et liv uden kriminalitet