Søg støtte

Søg

Et praksisnært PPR


Donation

Projekt

Netværk for cancerramte unge

Foreningen Cancerramte Børn

Foreningen Cancerramte Børn arbejder for at hjælpe kræftramte børn og deres pårørende med at danne et godt netværk og komme ud af følelsen af isolation og ensomhed, så de står stærkere socialt og psykisk både under og efter det ofte lange sygdomsforløb. Foreningen arrangerer bl.a. fire årlige weekender for Cancerramte Teenagere og to weekender for Raske Søskende med i alt 180 deltagere. Weekenderne kan give de unge et pusterum væk fra hospital, behandling og sygdom og bidrage til en større mental trivsel og livskvalitet i en svær tid. Denne donation skal gå til weekenderne og dermed til at give de cancerramte børn og unge samt deres søskende nogle positive oplevelser og et godt netværk med ligesindede, der forstår.

Tildelt støtte

166.000 kr.

2017

Modtager

Foreningen Cancerramte Børn

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start