Søg støtte

Søg

Hjerterstarterkursus


Donation

Projekt

Nødvendig kapacitetsopbygning

Landsforeningen Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner har siden 1990 arbejdet med at formidle venskaber mellem udsatte børn med behov for ekstra voksenkontakt samt frivillige voksne. Venskaberne har til formål at give de udsatte, ensomme børn samme mulighed som andre for at udvikle og skærpe deres personlige, sociale og faglige kompetencer. Organisationen har gennem de seneste år oplevet stor vækst i antallet af lokalforeninger. Med det formål at støtte og vejlede lokalforeningerne bedst muligt omfatter dette projekt ansættelse af to organisationskonsulenter frem til udgangen af 2017. Konsulenterne skal bidrage til at forankre og understøtte den lokale indsats og fortsat sikre det høje kvalitative niveau i venskaberne.

Tildelt støtte

1.639.080 kr.

2015

Modtager

Landsforeningen Børns Voksenvenner

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En chance i livet