Søg støtte

Søg

Giv udsatte familier en ferie


Donation

Projekt

Ny redningsbåd

Beredskabsforbundet Kreds Ringkøbing Skjern

I mere end 15 år har Beredskabsforbundet ydet hjælp på Ringkøbing Fjord. De fleste opgaver løses af det daglige beredskab, men i særlige situationer ved stærk storm, oversvømmelser, uheld med mange tilskadekomne og ved flere samtidige hændelser er det daglige beredskab ikke tilstrækkeligt. Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjern består af 50 frivillige kvinder og mænd, der ca. 10 gange om året bliver kaldt ud for at hjælpe, ofte på Ringkøbing Fjord. Denne donation går til en ny redningsbåd, der sikrer, at beredskabet fortsat kan yde en effektiv indsats – også i takt med at der kommer flere og flere turister til området, som kan øge behovet for assistance fra de frivillige.

Tildelt støtte

285.000 kr.

2020

Modtager

Beredskabsforbundet Kreds Ringkøbing Skjern

Region

Midtjylland

Delmål

Respekt for vand