Søg støtte

Søg

Indkøb af Paro


Donation

Forskningsprojekt

Nyt mål for funktionsevne

IFSV, Københavns Universitet

Med en donation fra TrygFonden kan Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet oversætte og teste validiteten af et it-baseret spørgeskema, som kan være med til at sikre en målrettet og effektiv behandling og rehabilitering for patienter med nedsat funktionsevne. Der er tale om amerikansk udviklede spørgsmål, der måler patienternes fysiske funktionsevne, og som med meget højere præcision og troværdighed end de nuværende papirspørgeskemaer kan identificere de patienter, som har størst genoptræningsbehov og samtidig vurdere effekten af genoptræningen. Måleredskabet vil efterfølgende blive stillet gratis til rådighed for kommunerne. TrygFonden har støttet projektet med 596.100 kr.

Tildelt støtte

596.100 kr.

2014

Modtager

IFSV, Københavns Universitet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom