Søg støtte

Søg

On Track in Middle School


Donation

Forskningsprojekt

On Track in Middle School

Københavns Universitet

Donationen går til at udvikle og pilotteste den såkaldte On track-intervention, der skal forbedre skolebørns kognitive og emotionelle kontrol. Målet er at fremme skolebørns faglige og sociale trivsel samt deres evne til at fastholde opmærksomheden, fx når digitale medier forstyrrer. Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, og skoler, politikere og forældre er i stigende grad opmærksomme på, hvordan de digitale medier søger at fange og fastholde brugernes opmærksomhed og stiller hidtil usete krav til kritisk tænkning og sociale evner. Det er derfor afgørende, at børn får hjælp til at lære at håndtere de mange indtryk og distraktioner, som er forbundet med brug af digitale medier og læremidler. Nyere international forskning tyder på, at det er muligt at forbedre den kognitive og emotionelle kontrol hos børn, hvilket kan være en bedre og mere langtidsholdbar løsning end blot at begrænse forbruget af digitale medier, der trods alt også bringer mange læringsmæssige fordele med sig. Med denne donation vil forskerne derfor udvikle og pilotteste et program, der kan stimulere børns færdigheder og koncentrationsevne og dermed optimere chancen for, at særligt de elever med dårligst kognitiv og emotionel kontrol færdiggør skolen med størst muligt udbytte. Projektet, der gennemføres som et pilotprojekt i mindre skala på to forsøgsskoler, er en forberedelse til et større effektstudie på 64 skoler i Danmark.

Tildelt støtte

774.618 kr.

2021

Modtager

Københavns Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start