Søg støtte

Søg

Redskaber til ny sorgdiagnose


Donation

Projekt

Online træning ved brystkræft

Center for Kræft og Sundhed København

En undersøgelse fra 2012 viser, at kvinder med brystkræft, trods hurtig rehabilitering, oplever en høj forekomst af senfølger relateret til operation og strålebehandling i form af fysiske gener. Center for Kræft og Sundhed København (CKSK), der varetager København Kommunes rehabilitering af kræftpatienter, vil derfor i samarbejde med de tidligere kræftramte udvikle online-understøttelse af individtilpasset rehabilitering til forebyggelse af senfølgerne. Projektet bygger på en hypotese om at individtilpassede øvelsesinstruktioner understøttet digitalt vil føre til en bedre kvalitet i udførelsen af de forebyggende øvelser og en mere regelmæssig hjemmetræning. Herigennem er målet at nedsætte antallet af senfølger hos brystkræftramte. Projektet, der i første omgang er rettet mod brystopererede i Region Hovedstaden, er opdelt i fire faser: 1) Udvikling og implementering af et fysioterapeutisk undersøgelsesskema. 2) Udvikling af et mobilt website med 10 film med træningsøvelser. 3) Udvikling af andre webbaserede funktioner til det mobile website. 4) Afprøvning og evaluering af konceptet. Donationen fra TrygFonden skal primært dække lønudgifter og udgifter i forbindelse med udvikling af website.

Tildelt støtte

2.852.300 kr.

2014

Modtager

Center for Kræft og Sundhed København

Region

Hovedstaden

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom