Søg støtte

Søg

Brandbekæmpelse


Donation

Projekt

Online vidensportal

Digitalt Ansvar

Donationen går til etablering af en vidensportal for digitale krænkelser. Portalen skal samle og formidle kvalificeret viden og skabe overblik over forskning, aktører og indsatser på området. Målet er, at personer, som har været udsat for digitale krænkelser, oplever at have en overskuelig og lettilgængelig adgang til information, der kan hjælpe dem i en sårbar situation. Herudover skal portalen understøtte samarbejde og vidensdeling på tværs af organisationer og initiativer, der beskæftiger sig med digitale krænkelser. Portalen skal således målrettes både ofre, fagpersoner og andre interessenter.

Tildelt støtte

309.620 kr.

2020

Modtager

Digitalt Ansvar

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start