Søg støtte

Søg

Cool Kids ASF


Donation

Projekt

Opbygning af Børnefællesskaber

Børnehaven Sandgården, Aalborg Kommune

I Børnehaven Sandgården i Aalborg har børnene forskellig etnicitet og er fra vidt forskellige socioøkonomiske vilkår. For at fremme børnenes evner til at indgå i fællesskaber med plads til alle uanset køn, etnicitet, religion mv., skal denne donation bruges til indkøb af to kufferter med materiale og bamser, der kan bruges som besøgsbamsevenner, samt kursus for medarbejderne. Målet med indsatsen er at opbygge en mangfoldig kultur i børnehaven, hvor man er opmærksom på hinanden og ikke driller eller holder nogen udenfor.

Tildelt støtte

6.000 kr.

2020

Modtager

Børnehaven Sandgården, Aalborg Kommune

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start