Søg støtte

Søg

Valgambassadører for EU-valget


Donation

Projekt

Opgangsfællesskaber

Murergården, almennyttig boligafdeling HAB2

Murergården på Indre Nørrebro er en boligforening bestående af 170 lejemål med alt lige fra små etværelses studieboliger til fireværelses familieboliger. Beboersammensætningen er bred både aldersmæssigt, i etnicitet og socioøkonomisk. Murergården ligger tæt på Blågårds Plads og med det psykiatriske bosted Thorupgården som tæt nabo med fælles gård. Murergården har i seks år arbejdet med et koncept, der består af opgangsrepræsentanter. En opgangsrepræsentant vælges i hver opgang med det overordnede formål at styrke sammenhængen i foreningen. Opgangsrepræsentanterne er bindeled mellem bestyrelse og beboere og skal skabe tryghed og engagement blandt beboerne samt byde nye beboere velkommen. Det er frivilligt og ulønnet at være opgangsrepræsentant og kræver ikke en stor forudgående viden. Projektet er et bidrag til at skabe en kultur, hvor alle tager ansvar for hinanden. Siden projektperiodens start har otte opgangsfællesskaber taget projektet til sig. Denne donation skal gå til at styrke de otte opgangsfællesskaber, således at opgangsrepræsentanterne kan være selvkørende ved projektets afslutning i december 2018. Derudover skal donationen gå til formidling af Murergårdens erfaringer til almennyttige boligafdelinger og boligselskaber samt udarbejdelse af teoretisk materiale, der vil være tilgængeligt på Murergårdens hjemmeside. Endelig ønsker Murergården med donationen at gennemføre kurser og tilbyde sparring i de berørte boligafdelinger.

Tildelt støtte

350.000 kr.

2017

Modtager

Murergården, almennyttig boligafdeling HAB2

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start