Søg støtte

Søg

Udvidelse af Alkoholforebyggelse med unge


Donation

Projekt

Oplysningskampagne

SmerteDanmark

Med støtte fra TrygFonden kan SmerteDanmark udbrede kendskabet til SmerteLinjen – en ny gratis telefonrådgivning til smertepatienter og deres pårørende. I dag anslås det, at omkring 850.000 danskere lider af hyppigt tilbagevendende eller kroniske smerter, som for en stor dels vedkommende påvirker livskvalitet, arbejdsevne og familieliv. Samtidig skønnes det, at kroniske smertepatienter koster samfundet 17,8 milliarder kr. om året. På nuværende tidspunkt er smertebehandling ikke sat i system, og patienter med kroniske smerter, som i nogle tilfælde endda er uforklarlige, udgør en stor faglig udfordring for de danske læger. SmerteLinjen skal bidrage til at sikre smerteramte og deres pårørende bedre rådgivning, bl.a. i forhold til at håndtere kroniske smerter, finde rundt i behandlingssystemet og få hjælp til at opnå rimelige forventninger til behandlingerne. I praksis går TrygFondens midler til en oplysningskampagne, som skal udbrede kendskabet til rådgivningslinjen og gerne bliver et sted, læger kan henvise patienter til for at få kvalificeret rådgivning. TrygFonden har støttet projektet med 1.551.250 kr.

Tildelt støtte

1.551.250 kr.

2014

Modtager

SmerteDanmark

Region

Landsdækkende