Søg støtte

Søg

Gasanlæg til brandøvelser


Donation

Forskningsprojekt

Optimeret opfølgning

Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet

Donationen går til et lodtrækningsforsøg, der skal undersøge, hvordan opfølgningen for patienter med brystkræft kan optimeres. Efter endt behandling følges brystkræftpatienter i dag ved rutinekontroller ofte hvert halve år. Der er ikke evidens for, at kontrollerne forbedrer overlevelsen, derimod kan de skabe unødig angst. Projektet skal undersøge, om opfølgningen kan planlægges mere individuelt ved at bruge patientrapporterede outcomes som screeningsredskab og dialogstøtte. Dødeligheden for brystkræft har de seneste 15 år været stærkt faldende, og overlevere efter brystkræft udgør den største gruppe af canceroverlevere. Derfor er det yderst vigtigt, at opfølgningen imødekommer de mange forskellige behov.

Tildelt støtte

631.132 kr.

2018

Modtager

Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv