Søg støtte

Søg

To førstehjælpskurser


Donation

Projekt

På arbejde med ADHD

ADHD-foreningen

Mange voksne med ADHD formår at fastholde deres arbejde, men diagnosen går ud over deres hverdag og familieliv. Mange føler sig alene med deres udfordringer og har behov for en håndsrækning til at indgå i et fællesskab, som kan klæde dem på til at indgå i flere fællesskaber. Med donationen kan ADHD-foreningen oprette et ”På arbejde med ADHD”-netværk i Region Sjælland for ca. 20 personer, hvor deltagerne kan spejle sig i andre, som også lever med ADHD, og hvor de gennem erfaringsudveksling og sparring bliver mere opmærksomme på egne ressourcer og muligheder. Formålet med projektet er at bekæmpe isolation hos voksne med ADHD og give dem et netværk og flere handlemuligheder i forhold til at fastholde deres arbejde.

Tildelt støtte

147.110 kr.

2022

Modtager

ADHD-foreningen

Region

Sjælland

Delmål

Fællesskaber for alle