Søg støtte

Søg

Redningsveste og sikkerhedsudstyr


Donation

Forskningsprojekt

På job igen med ondt i nakken

Marselisborgcenteret

Læge og ph.d.-studerende Line Thorndal Moll, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Marselisborgcenteret, har modtaget 987.537 kr. fra TrygFonden. Midlerne går til et projekt, der skal undersøge, om mennesker med kroniske smerter i nakke og skuldre, har gavn af en tværfaglig og tværsektoriel indsats i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Ryg- og nakkesmerter er den næsthyppigste årsag til langtidssygemeldinger i Danmark. Det er ikke kun dyrt for samfundet, men medfører også nedsat livskvalitet, førtidspensionering, risiko for marginalisering og for tidlig død blandt de langtidssyge. I et allerede gennemført lodtrækningsprojekt blandt 170 patienter har Rygcentret i Silkeborg undersøgt effekten af en rehabiliteringsindsats på tværs af faggrupper og forskellige sektorer. Efter udredning, medicintilpasning og instruktion i fysiske øvelser blev patienter i kontrolgruppen henvist til at søge egen læge efter behov, som det normalt er tilfældet i en standardbehandling. Patienterne i interventionsgruppen fik derimod hver tildelt en koordinator, der hjalp dem med at udarbejde en plan for at komme tilbage i job. Koordinatoren fulgte dernæst den enkelte patient og inddrog løbende relevante fagpersoner efter behov, fx en reumatolog, en ergoterapeut eller en psykolog. Dette projekt skal følge op på lodtrækningsforsøget og undersøge langtidseffekten af den tværfaglige og tværsektorielle indsats. Målet er bl.a. at klarlægge, hvorvidt indsatsen virker, hvem den i givet fald virker for, og om de positive erfaringer fastholdes på længere sigt. Projektet sker i et samarbejde mellem Forskningsenhed for Sygemeldte (Regionsrygcenteret), Marselisborgcenteret og Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

Tildelt støtte

987.537 kr.

2016

Modtager

Marselisborgcenteret

Region

Landsdækkende