Søg støtte

Søg

Tryg som pårørende i Region H


Donation

Projekt

Pårørende i traumecentre

Aarhus Universitetshospital

Akut, kritisk og alvorlig sygdom eller tilskadekomst medfører ofte et pludseligt og uventet møde med sundhedsvæsenet, og det påvirker både patienten og de pårørende fysisk, psykisk og mentalt. Særligt pårørende til alvorligt syge oplever ofte symptomer som angst, stress og depression. Donationen går til et forskningsprojekt, der skal bidrage til større viden om de pårørendes behov for støtte i akutte situationer, så man kan styrke indsatsen over for dem. Projektet gennemføres i traumecentret på Aarhus Universitetshospital samt traumecentret på Aalborg Universitetshospital.

Tildelt støtte

300.000 kr.

2020

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Midtjylland

Delmål

Flere gode leveår