Søg støtte

Søg

Cykelhjelme


Donation

Forskningsprojekt

Pårørende ved kroniske smerter

Odense Universitetshospital

Donationen går til at undersøge, hvordan det stress, det medfører at være partner til en patient med kroniske smerter, påvirker partnerens mentale helbred, medicinbrug og sygefravær. Næsten 20 pct. af den voksne befolkning lever med kroniske smerter. Mange får udskrevet stærk smertestillende medicin, og de har ofte svært ved at leve et normalt arbejds- og privatliv. Det kan i mange tilfælde betyde, at de pårørende udsættes for stress, hvilket kan vare i mange år. Kroniske smerter og træthed er blandt de symptomer, der rammer livskvaliteten hårdest hos patienterne, men der findes ikke større undersøgelser, som inddrager de pårørendes perspektiv. Forskerne vil derfor undersøge, om partnere til patienter med kroniske smerter er i større risiko for at udvikle depression og angst, have brug for sovemedicin og miste deres arbejde eller gå ned i tid end dels partnere til mennesker uden kroniske smerter og dels partnere til mennesker med kræft. På baggrund af registerdata fra 1995 og frem vil forskerne undersøge disse faktorer 1, 3 og 5 år efter, at den syge i parforholdet indløste første recept på smertestillende medicin. Resultaterne skal formidles til sundhedsprofessionelle, der behandler smerter, samt gennem patientforeninger og skal bidrage til et øget fokus på trivslen blandt pårørende til patienter med kroniske smerter.

Tildelt støtte

723.219 kr.

2022

Modtager

Odense Universitetshospital

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv