Søg støtte

Søg

Den lille spejderuge


Donation

Projekt

Pårørendegrupper/pårørendecafe

Bedre Psykiatri Jammerbugt

Mere end hver tredje dansker kommer på et tidspunkt i kontakt med psykisk sygdom – enten som pårørende eller som sygdomsramt. Psykisk sygdom kan være en stor belastning for pårørende, og pårørende er derfor selv i risiko for at udvikle en psykisk lidelse. Bedre Psykiatri Jammerbugt ønsker derfor med denne donation at tilbyde støtte og rådgivning til pårørende til psykisk syge over 18 år. Pårørendegrupperne vil mødes 14 gange à to timer, hvor der vil være en psykolog tilknyttet – 16 personer forventes at deltage. Bedre Psykiatri tilbyder desuden pårørende at mødes med andre pårørende i deres pårørendecafé.

Tildelt støtte

40.030 kr.

2018

Modtager

Bedre Psykiatri Jammerbugt

Region

Nordjylland

Delmål

Sundere liv