Søg støtte

Søg

MAD TIL ALLE i trygge rammer


Donation

Projekt

Partnerskab for Sundhedsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Donationen går til at fremme tilrettelæggelse af arbejde, som styrker medarbejderes fysiske, mentale og sociale velbefindende og sundhed. Gennem de senere år har der været et stigende fokus på sundhed på arbejdspladsen, bl.a. gennem mulighed for træning eller bevægelse i forbindelse med arbejdsdagen. Tilbuddene er primært baseret på medarbejdernes personlige motivation og ressourcer, hvilket betyder, at det i højere grad er medarbejdere, der i forvejen har sunde vaner, der anvender og får glæde af sundhedsfremmetilbuddene. Medarbejdere med dårligt selvvurderet helbred deltager derimod i mindre grad i sundhedsfremme, hvis de får det tilbudt, og det samme gælder medarbejdere med kortere uddannelser. Med denne donation er målet derfor at undersøge, hvordan man i højere grad kan tænke sundhedsfremme ind i arbejdspladsens rammer og tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver, så flere medarbejdergrupper får glæde af de sundhedsfremmende initiativer. Det kan fx ske gennem at planlægge arbejdsopgaverne, så man fremmer balancen mellem de fysiske og mentale krav i arbejdet. NFA, arbejdsmarkedets parter, Sundhedsstyrelsen, folkesundhedsforskere og arbejdspladser fra en række brancher har udviklet tilgangen ”Sundhedsmiljø”. I dette projekt skal sundhedsmiljø-indsatser udvikles og afprøves i to-tre jobgrupper med henblik på at kvalificere og udbrede arbejdet med Sundhedsmiljø til landets arbejdspladser. Målet i sidste ende er, at sundhedsfremmetiltagene sikrer en effektiv og varig ændring af flere medarbejderes sundhedsadfærd.

Tildelt støtte

2.569.476 kr.

2022

Modtager

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Region

Landsdækkende

Delmål

Tryghed i arbejdslivet