Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Patientbog til dialysepatient

Regionshospitalet Holstebro

En landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser viste i 2014, at informationsmaterialet til patienter og pårørende ikke er optimal i Region Midtjylland. Dialyseafsnittet på Regionshospitalet Holstebro har som følge heraf udarbejdet en patientbog, som udleveres til patienterne, når de bliver konstateret kronisk hæmodialysepatient. Patienterne og deres pårørende er ofte i krise og har derfor brug for et samlet materiale, som de kan bruge til at sætte sig ind i deres sygdom. Følgende donation går til trykning af 150 eksemplarer af patientbogen, som skal udleveres til nye patienter.

Tildelt støtte

20.000 kr.

2015

Modtager

Regionshospitalet Holstebro

Region

Midtjylland

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom