Søg støtte

Søg

Plexus Aarhus


Donation

Projekt

Patientbog til dialysepatient

Regionshospitalet Holstebro

En landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser viste i 2014, at informationsmaterialet til patienter og pårørende ikke er optimal i Region Midtjylland. Dialyseafsnittet på Regionshospitalet Holstebro har som følge heraf udarbejdet en patientbog, som udleveres til patienterne, når de bliver konstateret kronisk hæmodialysepatient. Patienterne og deres pårørende er ofte i krise og har derfor brug for et samlet materiale, som de kan bruge til at sætte sig ind i deres sygdom. Følgende donation går til trykning af 150 eksemplarer af patientbogen, som skal udleveres til nye patienter.

Tildelt støtte

20.000 kr.

2015

Modtager

Regionshospitalet Holstebro

Region

Midtjylland