Søg støtte

Søg

Sorggrupper på Bornholm


Donation

Projekt

Plads til Alle

Red Barnet

Siden 2003 har Københavns Kommune haft ordningen "Fritidsguiderne KBH", hvor frivillige hjælper udsatte børn og unge ind i foreningslivet. Kommunen indgår nu et samarbejde med Red Barnet, der overtager ansvaret for rekrutteringen af de frivillige fritidsguider til hele København. Denne donation skal således bruges til at styrke udsatte børn og unges muligheder for at deltage i det københavnske kultur- og foreningsliv på lige vilkår med andre børn i hovedstaden. Målet med samarbejdet er at hjælpe 1400 udsatte børn til at få et aktivt fritidsliv over de to næste år.

Tildelt støtte

1.341.437 kr.

2016

Modtager

Red Barnet

Region

Hovedstaden

Fokusområde

En plads i fællesskabet