Søg støtte

Søg

Ny cykel til Aalholmhjemmet


Donation

Projekt

Plads til alle

Red Barnet

Red Barnet og Dansk Boldspils-Union står bag inklusionsprogrammet Plads til alle, der skal fremme udsatte børns adgang til et aktivt fritidsliv i et strategisk samarbejde med Lolland Kommune. Ifølge en undersøgelse foretaget af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) kan 18,8 pct. af børnene i Lolland Kommune betegnes som sårbare, hvilket er næsten dobbelt så meget som landsgennemsnittet. Plads til alle henvender sig primært til børn i alderen 6 til 18 år, hvis forældre ikke har ressourcer til at støtte børnene i fritidsaktiviteter, og som er i risiko for mistrivsel, heriblandt også flygtningebørn. Børnene støttes af en frivillig følgeven, der kan følge det enkelte barn ud i foreningslivet, og som ved, at trænere i klubben har særligt fokus på at modtage og fastholde de udsatte børn i klublivet. Denne donation går til at gennemføre projektet, hvor den primære aktivitet for børnene vil være fodbold. Det vil dog også være muligt for børnene at deltage i andre aktiviteter. Det forventes, at i alt 500 børn vil deltage i projektet i den treårige projektperiode, og at minimum 75 pct. af børnene fastholdes i en fritidsaktivitet ved sæsonafslutning. TrygFonden har tidligere støttet Plads til alle projektet i andre kommuner, hvilket også har vist sig at styrke udsatte børns deltagelse i fritidsaktiviteter.

Tildelt støtte

1.248.323 kr.

2017

Modtager

Red Barnet

Region

Sjælland

Delmål

Alle med fra start