Søg støtte

Søg

Bedre visning af svar i trivselsmåling


Donation

Projekt

Plads til alle i Aalborg

Red Barnet

Red Barnet og Dansk Boldspils-Union står bag inklusionsprogrammet Plads til alle, der skal fremme udsatte børns adgang til et aktivt fritidsliv i et strategisk samarbejde med Aalborg Kommune. Plads til alle henvender sig primært til børn i alderen 6 til 18 år, hvis forældre ikke har ressourcer til at støtte børnene i fritidsaktiviteter, og som er i risiko for mistrivsel. Børnene støttes af en frivillig følgeven, der kan følge og fastholde det enkelte barn i foreningslivet. Den frivillige følgeven bliver dermed barnets sikkerhedsnet. Denne donation går til etablering af projektet i Aalborg, hvor den primære aktivitet for børnene vil være fodbold. Det vil dog også være muligt for børnene at deltage i andre aktiviteter. Det forventes, at i alt 300 børn vil deltage i projektet i den treårige projektperiode, og at minimum 75 pct. af børnene fastholdes i en fritidsaktivitet ved slutningen af projektperioden. TrygFonden har tidligere støttet Plads til alle projektet i andre kommuner, hvilket også har givet gode resultater.

Tildelt støtte

650.000 kr.

2017

Modtager

Red Barnet

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start