Søg støtte

Søg

Sunde fællesskaber for udsatte


Donation

Projekt

Podcast 'Spør´om skolebørn'

Landsforeningen Skole og Forældre

Donationen går til en indsats, der skal hjælpe forældre til at støtte deres børn, når de har problemer i skolen, samt klæde lærerne på til samarbejdet med forældre. Mange børns skolegang er præget negativt af, at deres forældre har svært ved at hjælpe dem i deres skolegang, og samarbejdet mellem skolen og forældrene kan være en stor udfordring for begge parter. Landsforeningen Skole og Forældre og Københavns Professionshøjskole ønsker derfor i partnerskab at producere og formidle podcast-serien "Spør´om skolebørn" målrettet forældre til børn i skolen samt lærere på grund- og efteruddannelsen. Podcast-serien med tilhørende undervisningsmateriale sætter fokus på de problemer, forældre typisk oplever i løbet af deres børns skolegang, og bygger på den indsigt, som Forældrerådgivningen har fra samtaler med flere end 1.000 forældre hvert år. Ambitionen er, at podcastserien skal være et støttende og vejledende værktøj for forældre og lærere, ligesom den kan anvendes i undervisningen på professionshøjskolerne.

Tildelt støtte

562.525 kr.

2021

Modtager

Landsforeningen Skole og Forældre

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start