Søg støtte

Søg

Sikkerhed for alle om bord


Donation

Projekt

PPJ - Høj kvalitets akutdata

Region Nordjylland

Donationen går til at kvalitetssikre data fra de elektroniske patientjournaler, der er i alle ambulancer i hele landet, til gavn for forskning og patienter. I alle ambulancer i hele Danmark anvendes i dag den samme elektroniske journal (PPJ). PPJ omfatter oplysninger om akutte symptomer, tilstand og behandling for patienter, hvor der sendes en ambulance efter et 1-1-2 opkald, og indtil patienten er ankommet til hospitalet. I Region Nordjylland samles alle PPJ-data fra hele landet, og data anvendes i de indberetningspligtige kvalitetsdatabaser, såsom Dansk Hjertestopregister og Præhospitalsdatabasen. PPJ-data er meget efterspurgt af læger, forskere og flere af de andre danske kvalitetsdatabaser, men kvalitet og komplethed i data er svingende, og data på tværs af regionerne kan kun trækkes fra Region Nordjylland. Denne donation går derfor til at opbygge en støtteenhed i Region Nordjylland, der kan levere rådgivning og datatræk til brugere fra hele landet samt kvalitetssikre data til gavn for den præhospitale forskning og kvalitetsudvikling. Målet er at muliggøre mere tværregional og landsdækkende præhospital forskning samt udvikle de kliniske databaser, der har med akutte patienter at gøre. Derudover er det hensigten at forbedre registrering i ambulancerne, så datakvalitet og komplethed øges.

Tildelt støtte

763.750 kr.

2020

Modtager

Region Nordjylland

Region

Landsdækkende

Delmål

Hjertestart