Søg støtte

Søg

Samtale- og telefonrådgivning


Donation

Forskningsprojekt

Præhospital hjertestop

Aarhus Universitetshospital

Donationen går til at undersøge betydningen af præhospital transport ved hjertestop. Ca. 5.000 danskere rammes årligt af hjertestop uden for hospital i Danmark. Overlevelsen efter hjertestop afhænger af en hurtig præhospital indsats, men der findes ikke dokumentation for, om det professionelle beredskab skal blive og yde avanceret genoplivning på skadestedet, eller om det er bedre med hurtigst mulig transport til hospitalet. Et studie fra USA har vist, at avanceret genoplivning på skadestedet, sammenlignet med hurtig transport til hospitalet under hjertestoppet, har en overordnet positiv effekt på overlevelsen. Resultatet kan ikke overføres direkte til danske forhold, og derfor vil forskerne undersøge dansk data for hjertestoppatienter over 18 år, hvor fx en ambulance eller lægebil ankom til skadestedet, i perioden 2001-2019. Hvis studiet viser, at avanceret genoplivning på skadestedet har bedre effekt på overlevelse end hurtigst mulig transport til hospitalet, vil det kunne påvirke den nuværende strategi for præhospital behandling af hjertestop i Danmark.

Tildelt støtte

195.920 kr.

2021

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Landsdækkende

Delmål

Hjertestart