Søg støtte

Søg

Førstehjælp på vandet


Donation

Forskningsprojekt

Precharge

Præhospitalet. Region Midtjylland.

Donationen går til at undersøge, om den såkaldte Precharge-procedure kan forbedre hjertestopbehandlingen hos patienter med præhospitalt hjertestop og stødbar rytme. I Danmark får cirka 5.000 personer hjertestop uden for hospital om året. Precharge-proceduren blev indført i Region Midtjyllands Præhospital i 2018 og betyder, at man hos patienter med hjertestop oplader hjertestarteren, før man foretager analyse af hjerterytmen. Er der stødbar rytme, kan man derfor støde med det samme, uden at man skal genoptage hjertemassage og oplade hjertestarteren. Herved undgår man pauser i hjertemassagen, hvilket kan forbedre hjertestopbehandlingen. Der er imidlertid ikke lavet opfølgende undersøgelser på, i hvor høj grad det præhospitale personale bruger Precharge, og hvor effektiv proceduren er i forhold til at reducere pauser i hjertemassagen og den tid, der ikke gives hjertemassage under et hjertestop. Projektet skal derfor belyse, om Precharge-proceduren har den ønskede effekt, og om den bruges korrekt og i tilstrækkelig grad.

Tildelt støtte

329.773 kr.

2020

Modtager

Præhospitalet. Region Midtjylland.

Region

Landsdækkende