Søg støtte

Søg

Cykeltur/motion i nærmiljøet


Donation

Forskningsprojekt

PRO i akutmedicin

Amager Hvidovre Universitets Hospital

Denne donation går til at undersøge gennemførligheden af at spørge patienterne i akutmodtagelser om deres bekymringsgrad og dernæst vurdere, hvorvidt denne information kan forbedre beslutningsgrundlaget for den akutte behandling. Ud fra veldokumenterede undersøgelser er det påvist, at patienter har en grundlæggende god vurdering af deres helbred. Spørgsmålet er, om det også gør sig gældende ved akutte situationer. Den centrale udfordring i den indledende akutte kontakt er triagering; dvs. inddeling af patienterne efter sygdommens alvorsgrad, så behandlingen målrettes patientens behov. Via bl.a. kvalitative fokusinterviews med personale og ved systematisk at spørge patienter, der netop er blevet indlagt i en akutmodtagelse, hvor bekymrede de er på en 5-punktsskala i den aktuelle situation, er målet med dette projekt at afprøve om systematisk inddragelse af patienter i triageringen, kan gøre beslutningsgrundlaget mere præcist, så den efterfølgende undersøgelse og akutte behandling bliver så effektiv og målrettet som muligt, og dermed danner grundlag for sammenhængende patientforløb, der både er sikre og af høj kvalitet.

Tildelt støtte

461.181 kr.

2019

Modtager

Amager Hvidovre Universitets Hospital

Region

Landsdækkende

Delmål

Hjertestart