Søg støtte

Søg

Gasanlæg til brandøvelser


Donation

Forskningsprojekt

PRO til relationel empowerment

Rigshospitalet

Donationen går til delfinansiering af et projekt, der skal færdigudvikle og validere et spørgeskema til måling af patienters oplevelse af såkaldt empowerment i mødet med sundhedsvæsenet. Empowerment handler om, at den enkelte person støttes af de sundhedsprofessionelle i at mobilisere egne ressourcer til at håndtere udfordringerne med sin sygdom i det daglige. På trods af gode intentioner er realiseringen af empowerment i mødet mellem patient og sundhedsprofessionel fortsat en udfordring både i Danmark og i udlandet. Derfor er der internationalt sat gang i udviklingen af et generisk spørgeskema, EMPOWER-UP, der skal måle udviklingen i empowerment set fra patientens perspektiv. Spørgeskemaet skal kunne bruges både som tilbagemelding til den enkelte sundhedsprofessionelle og som et værktøj til at måle patienters oplevelse af empowerment, uanset hvilke udfordringer de har, og om de møder de sundhedsprofessionelle i eget hjem, i kommunalt regi, hos egen læge eller i hospitalsregi. Til skabelse af et empowerment-baseret sundhedsvæsen er der brug for at inddrage patienternes vurdering over tid og sammenligne de interventioner, der har empowerment som mål. Dette projekt skal teste EMPOWER-UP for endeligt at validere skemaet såvel i dansk, engelsk og australsk sammenhæng. Den endelige version af EMPOWER-UP vil efterfølgende være frit tilgængelig for anvendelse både i klinisk praksis og i forskningsprojekter.

Tildelt støtte

777.060 kr.

2021

Modtager

Rigshospitalet

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle