Søg støtte

Søg

Hjertestarterskab


Donation

Forskningsprojekt

Programtrofasthed i OPUS

Psykiatrisk Center København

Et vellykket forsøg med opsøgende psykoseteams har betydet, at dette behandlingskoncept - også kaldet OPUS behandling - i dag er udbredt til hele landet. Det er imidlertid uvist, hvorvidt den behandling, der tilbydes rundt omkring, også lever op til kravene for OPUS-behandling, og som der foreligger videnskabelig dokumentation for effekten af. Der er derfor udviklet et programtrofasthedsmål bestående af 18 elementer, som bl.a. handler om selvstændig ledelse, multidisciplinært team, opsøgende behandling inkl. hjemmebesøg og inddragelse af familien. Dette projekt vil undersøge, hvordan implementeringen af OPUS-behandlingen rundt om i landet er foregået ved at kortlægge den faktiske behandling samt inddrage data og oplysninger fra både patienter og behandlere. Målet er på sigt at anvende programtrofasthedsmålet til en årlig monitorering af indsatsen i de forskellige regioner.

Tildelt støtte

619.000 kr.

2015

Modtager

Psykiatrisk Center København

Region

Landsdækkende