Søg støtte

Søg

Præhospital hjertestop


Donation

Projekt

Projekt for flygtningefamilier i Nørager

4 H haver guldagergård

Lokalsamfundet i Nørager har etableret et projekt, der gennem landsbrugsarbejde skal fremme integrationen og dialogen mellem etniske danskere og flygtninge. Med det formål at integrere flygtninge bedre i lokalsamfundet har lokale stillet dele af deres jord og redskaber til rådighed for, at flygtningene kan dyrke jord fra marts til oktober med støtte fra de lokale. Flygtningene får alle de grøntsager, som de dyrker, og de får samtidig et større kendskab til dansk kultur. De foreløbige erfaringer viser succes med projektet, og 4H Guldagergård ønsker nu med denne donation at købe en skurvogn med toilet, så flygtningene kan få en kop kaffe i tørvejr, når de arbejder i marken i dårligt vejr.

Tildelt støtte

30.000 kr.

2016

Modtager

4 H haver guldagergård

Region

Nordjylland