Søg støtte

Søg

Tryghed under udendørs motion


Donation

Projekt

Projekt netværksfamilier

Kerteminde kommune

Munkebo ligger i Kerteminde Kommune og rummer en del lejeboliger, som har tiltrukket børnefamilier fra andre kommuner. Der bor en stor gruppe af børn i alderen seks til 15 år af særligt udsatte forældre, som har svært ved at understøtte deres børns udvikling og opvækst. Kerteminde Kommune bruger netværksfamilier, som frivilligt tilbyder gode og stabile rammer for et eller flere børn, som til dagligt bor hjemme hos deres biologiske familier, samt at være rollemodeller i et særligt netværk sammen med de biologiske forældre. Ordningen bliver nu professionaliseret, så der ydes et vederlag med udgangspunkt i det antal dage, barnet opholder sig hos netværksfamilien, samt hvor meget netværksfamilien bruger af tid og ressourcer på at deltage i kommunens målrettede uddannelse. Netværksfamilien vil modtage vederlaget i en periode fra syv måneder til halvandet år. Herefter overgår netværksfamilien til at arbejde frivilligt i netværket i samarbejde med den biologiske familie og barnet.

Tildelt støtte

500.000 kr.

2019

Modtager

Kerteminde kommune

Region

Syddanmark