Søg støtte

Søg

Projekt SMUKK


Donation

Projekt

Projekt SMUKK

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

En pilotundersøgelse foretaget af AFFORD i 2018 viste, at børn og unge i Tingbjerg bliver mødt af misforståelser blandt lærere, SSP-medarbejdere, forældre og elever på andre skoler. Mange, inkl. de unge selv, antog, at Tingbjergs unge var mere præget af risikoadfærd og mindre orienterede mod uddannelse end deres jævnaldrende i Brønshøj, men undersøgelsen viste, at de unge i Tingbjerg reelt ikke adskiller sig fra unge i Brønshøj. Denne donation skal bruges til en ny og udvidet undersøgelse af de faktiske forhold blandt eleverne på 4 skoler i udsatte boligområder i København, hvilke vil blive sammenholdt med antagelser blandt elever, forældre, lærere mv. på de fire skoler samt antagelser blandt de samme grupper på fire naboskoler. På baggrund af undersøgelsen vil der blive gennemført en række indsatser, som skal aflive myter og korrigere overdrevent negative forventninger både fra og til de unge. Målet med projektet er at reducere risikoadfærd og styrke livschancerne med hensyn til uddannelse og arbejde blandt unge i udsatte boligområder i København.

Tildelt støtte

1.480.064 kr.

2019

Modtager

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Region

Hovedstaden