Søg støtte

Søg

Sanserum til sårbare unge


Donation

Projekt

Projekt Tandfe

Plejecenter Herluf Trolle

Tand- og mundhygiejnen er dårlig hos mange ældre på plejecentre, hvilket kan skabe mange gener og komplikationer. Bl.a. kan dårlig mundhygiejne resultere i infektioner, hjertekarsygdomme, lungebetændelse og generelt nedsat immunforsvar. Dårlig tandstatus kan også medføre fejlernæring, ligesom skam over dårlig ånde eller en følelse af ikke at være præsentabel kan få den enkelte til at trække sig i sociale sammenhænge. Plejecentret Herluf Trolle har med stor succes gennemført et pilotprojekt med fokus på at forbedre de ældres tand- og mundhygiejne. Med denne donation vil plejecentret derfor nu udbrede metoden til 12 ud af Odense Kommunes 24 plejecentre. På hvert plejecenter bliver én medarbejder oplært som "tandfe", og plejepersonalet undervises i, hvordan de kan hjælpe de ældre til bedre mundhygiejne og gøre dem trygge i forhold til at modtage omsorgstandpleje. Sideløbende vil der blive udviklet materialer og metoder til både ældre i målgruppen og plejepersonalet. Effekten af indsatsen vil bl.a. blive evalueret med de øvrige 12 plejecentre i kommunen som kontrolgruppe. Er resultaterne gode, er målet at udbrede projektet til alle kommunens plejecentre og andre målgrupper.

Tildelt støtte

998.000 kr.

2016

Modtager

Plejecenter Herluf Trolle

Region

Syddanmark