Søg støtte

Søg

BROEN hjælper udsatte børn


Donation

Projekt

Projekt: Vi tror på dig

Foreningen Fundamentet

Denne donation skal gå til et projekt, der har til formål at hjælpe sårbare unge med at få en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Fundamentet er en forening, der arbejder for bedre vilkår for socialt udsatte i forskellige aldersgrupper. Dette projekt er en videreførelse af projektet ”Vi tror på dig”, som består af aktivitetsforløb til unge, der af forskellige årsager har det svært. Det kan være unge, der kæmper med misbrug, dårligt selvværd, angst, ensomhed eller andet. 70 unge bliver hvert år tilbudt et skræddersyet forløb, der består af forskellige aktiviteter, træning og terapisamtaler, som skal hjælpe de unge tættere på uddannelse eller beskæftigelse. De unges deltagelse i forløbet varierer mellem fire måneder og to år. Der er tilknyttet to terapeuter til projektet for at undgå ventetid for de unge.

Tildelt støtte

450.000 kr.

2017

Modtager

Foreningen Fundamentet

Region

Midtjylland

Delmål

Alle med fra start