Søg støtte

Søg

Let adgang til pålidelig depressions-overvågning


Donation

Projekt

Psykoedukativ forældrekursus

UCN og (Aalborg Universitet)

Studier viser, at stress blandt småbørnsfamilier er et stort og stigende problem. En årsag hertil kan blandt andet være, at småbørnsforældre er den demografiske gruppe, der er mest tidspresset. Kommunale tilbud om kurser til forældre, der har det svært, bruges stigende, på trods af at der ikke findes videnskabelig evidens for deres virkning. Dette projekt omhandler en undersøgelse af effekten af det psykoedukative forældrekursus (Circle of Security), der tilbydes i regi af sundhedsplejen, i behandlingen af tilknytningsproblemer hos ressourcestærke familier. Kurset har særligt fokus på mødre til børn i alderen 0-5 år, hvorigennem de lærer at fortolke barnets signaler og adfærd og reagere på en passende måde. Kurset består af otte mødegange á to timer. Resultaterne af undersøgelsen vil blive indarbejdet i kommunernes fremtidige intervention i afholdesen af forældrekurser.

Tildelt støtte

347.498 kr.

2014

Modtager

UCN og (Aalborg Universitet)

Region

Nordjylland

Fokusområde

En chance i livet