Søg støtte

Søg

Redningsmåtte og redningsveste


Donation

Projekt

PsykologCare

KSA Aarhus

Kirkens Sociale Arbejde i Aarhus er et netværk af 14 kirker og kirkelige hjælpeorganisationer i Aarhus, som hjælper vanskeligt stillede borgere bl.a. gennem praktisk hjælp, uddeling af mad og ved at tilbyde et værested for hjemløse. Mange borgere kæmper med svære psykiske udfordringer og diagnoser, men har ikke adgang til den nødvendige terapi. PsykologCare, som denne donation går til, skal derfor være et tilbud om psykologsamtaler, der kan hjælpe borgerne til at klare hverdagen. Ambitionen er at have mindst 110 borgere i et forløb på to år, som kan forbedre deres psykiske tilstand. En gruppe kandidatstuderende fra Aarhus Universitet vil sammen med PsykologCares projektleder evaluere projektet for at kunne bidrage til at udvikle en best practice for PsykologCare.

Tildelt støtte

778.865 kr.

2020

Modtager

KSA Aarhus

Region

Midtjylland

Delmål

Fællesskaber for alle