Søg støtte

Søg

Early Numeracy and Math


Donation

Projekt

Psykologisk Korttidsrådgivning

Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro

Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro (PKR) er et gratis rådgivningstilbud for borgere, der har forskellige psykologisk-relaterede problemstillinger såsom misbrug, stress, selvmordstanker, traumer o.l. PKR indgik for nyligt et samarbejde med Settlementet, der er et kommunalt tilbud til socialt udsatte borgere i København. PRK tilbyder rådgivningsforløb til Settlementets brugere, hvorigennem PRK kommer ud til særligt udsatte personer, der ikke ellers ville søge hjælp selv. Brugernes mange problematikker og forskellige behov for hjælp sætter store krav til foreningens 16 frivillige rådgivere. Denne donation skal derfor gå til opkvalificering og supervisering af de frivillige rådgivere, så de bliver bedre i stand til at rådgive de udsatte borgere. På kurserne vil der være særligt fokus på rådgivning af misbrugere, da en stor del af Settlementets brugere har et misbrug. Donationen skal foruden kurser og supervision gå til sociale aktiviteter for at fastholde de frivillige og samtidig styrke sammenholdet.

Tildelt støtte

364.000 kr.

2018

Modtager

Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle