Søg støtte

Søg

Trivsel og fællesskab


Donation

Projekt

Psykologisk støtte

Bevar Ukraine

Donationen går til at hjælpe ukrainske flygtninge i Danmark med at tilpasse sig det danske samfund og håndtere hverdagen. Ukrainere, der er kommet til Danmark efter at være flygtet fra krigen i hjemlandet, oplever kronisk stress og angst for deres land og deres nærmeste, som er efterladt i Ukraine. Samtidig skal de skabe et nyt liv i Danmark med nye regler, skikke og kultur, hvilket medfører usikkerhed og psykologiske udfordringer. Bevar Ukraine vil derfor give gratis psykologisk støtte til de over 26.000 ukrainere, der er flygtet fra Ukraine til Danmark efter at have mistet deres hjem, deres hverdag og for nogle også deres nærmeste. Indsatsen består af online og fysiske indsatser med psykologer, bl.a. en-til-en-sessioner, gruppesessioner og webinarer, som skal engagere ukrainerne og skabe en dialog og gensidig erfaringsudveksling. Bevar Ukraine drives primært af ukrainere i Danmark, og alle materialer er udarbejdet af professionelle psykologer fra Ukraine, som er flygtet til Danmark. Med indsatsen er håbet at hjælpe de ukrainske flygtninge i Danmark med at få et mere positivt syn på deres fremtid, udvikle sunde vaner, lindre angst og skabe et støttende fællesskab.

Tildelt støtte

639.753 kr.

2022

Modtager

Bevar Ukraine

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle