Søg støtte

Søg

Førstehjælpskurser


Donation

Projekt

PUST-grupper for børn med ADHD

ADHD-foreningen

ADHD-foreningen modtager mange henvendelser fra forældre, der er fortvivlede over deres barns mistrivsel i skolen. TrygFonden søger nu et projekt, der har til formål at styrke børns selvværd, selvforståelse og sociale kompetencer, så de bedre kan deltage i positive fællesskaber. Fremgangsmåden er et børnegruppeprojekt, hvor børn med ADHD får mulighed for at mødes i en gruppe i skolen og heri arbejde med følelserne af at føle sig forkert, ensom og anderledes – kendte problemstillinger blandt netop denne målgruppe, der kan føre til social isolation. Konkret vil der blive oprettet 10 grupper á 6-8 børn – både piger og drenge – fra 4.-6- klassetrin. Grupperne mødes én gang ugentlig i halvanden time i en periode på 12 uger, hvor de arbejder med temaer som ADHD, styrker og vanskeligheder, selvkontrol, konflikthåndtering, rutiner, venskaber etc. Grupperne faciliteres af medarbejdere – gruppeledere – der af ADHD-foreningen er blevet uddannet i brugen af PUST-manualen. PUST står for Personlig Udvikling & Social Træning, og manualen er udviklet af ADHD-foreningen med satspuljemidler i 2014-2018 og afprøvet med over 100 børn.

Tildelt støtte

389.475 kr.

2021

Modtager

ADHD-foreningen

Region

Syddanmark

Fokusområde

Mental sundhed