Søg støtte

Søg

Tur i tivoli for udsatte børn


Donation

Forskningsprojekt

Redskaber til ny sorgdiagnose

Aarhus Universitet

Donationen går til udvikling af et spørgeskema og et klinisk interview, der kan fastlægge, hvorvidt en sorgramt person har en vedvarende sorglidelse efter WHO’s nyeste definition. Omtrent 10 procent af dem, der mister en af deres nære, har svært ved at slippe væk fra sorgen. Disse mennesker kan have en såkaldt vedvarende sorglidelse. Udover en vedvarende længsel efter afdøde er lidelsen kendetegnet af en række symptomer som forvirring over ens rolle i livet, reduceret selvoplevelse, manglende tillid til andre, en oplevelse af, at livet er meningsløst m.m. I projektet udvikles og valideres en skala til selvrapportering af vedvarende sorglidelse. Dernæst udvikles og valideres et klinisk interview til opsporing af lidelsen. Endelig skal den selvrapporterede skala sammenlignes med kliniske interview for at gøre skalaen mere brugbar til at diagnosticere patienter i praksis.

Tildelt støtte

904.645 kr.

2020

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende