Søg støtte

Søg

Gårdkoncerter på plejehjemmene


Donation

Projekt

Rekruttering og fastholdelse

Café Parasollen

Café Parasollen er et værested for sårbare borgere med psykiske og fysiske problemstillinger, ensomhed og misbrug. Besparelser har medført, at antallet af ansatte er blevet beskåret, hvorfor caféens frivillige har fået en mere central rolle. Grundet borgernes sårbarhed er det nødvendigt, at de frivillige får undervisning så de kan varetage opgaven. Derfor arrangerer Parasollen årligt en studiedag med besøg i fire andre sociale caféer samt møder, hvor hverdagen i caféen drøftes. Ydermere afholdes der hvert år en koloni for de frivillige og caféens gæster. Formålet med denne er – foruden et fagligt indhold for frivilliggruppen – at danne relationer på kryds og tværs mellem gæster og frivillige. TrygFonden har flere gange tidligere støttet Café Parasollen. Denne donation skal gå til aktiviteter for de frivillige.

Tildelt støtte

29.175 kr.

2015

Modtager

Café Parasollen

Region

Midtjylland