Søg støtte

Søg

Oppustelige redningsveste


Donation

Projekt

Resocialisering af indsatte

Exit - fra indsat til værdsat

Erfaring viser, at tidligere kriminelle er i større risiko for at vende tilbage til kriminalitet, når de kommer ud af fængslet. Exit blev oprettet i 2008 som en indsats for at hjælp tidligere indsatte tættere på arbejdsmarkedet gennem uddannelse, praktik eller arbejde. Med udgangspunkt i den enkelte borgers situation bliver der tilrettelagt en helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe de tidligere indsatte væk fra kriminalitet og videre i livet. Arbejdet starter allerede mens borgeren er indsat i et fængsel, og Exit fungerer som et bindeled mellem de forskellige aktører under løsladelse. Resultatet af Exits foreløbige arbejde gennem de seneste fem år er. at under 10 % af personer, der har været igennem et Exit-forløb, falder tilbage i kriminalitet. TrygFonden har tidligere støttet oprettelsen af Exit som organisation og udviklingen af tilbuddet i København. Denne donation skal gå til at Exit bliver en bæredygtig organisation med fortsættelse af kerneopgaverne. Det er målet, at Exit skal være finansielt bæredygtigt ved udgangen af 2016.

Tildelt støtte

4.000.000 kr.

2013

Modtager

Exit - fra indsat til værdsat

Region

Landsdækkende