Søg støtte

Søg

DGI Outdoor, førstehjælp


Donation

Projekt

Roskilde Ungeberedskab

Østsjællands Beredskab

Østsjællands Beredskab har gennem de sidste syv år tilbudt udsatte unge i Roskilde en brandkadetuddannelse. Målgruppen er unge, der er udfordret socialt, personligt og/eller fagligt, og som er i risiko for social marginalisering. De unge, der har gennemført Brandkadetuddannelsen, har tilkendegivet, at deltagelsen har givet dem større selvtillid og øget deres præstation i skolen. Erfaringer viser dog, at flere af de unge efter forløbet ikke formår at fastholde den positive udvikling. Østsjællands Beredskab oprettede derfor Ungeberedskabet i 2017, der er et tilbud for de unge i alderen 13-17 år, der har gennemført brandkadetuddannelsen, men som fortsat har brug for at deltage i et socialt tilbud. Med denne donation ønsker Østsjællands Beredskab at styrke Roskilde Ungeberedskab, hvorigennem de unge vil få mulighed for at videreudvikle deres færdigheder. Gennem Ungeberedskabet vil de unge blive en del af brandmændenes arbejdsdag præget af regler, disciplin og fællesskab, og der vil undervejs i forløbet være sociale arrangementer og udflugter for at styrke de unges fællesskab. Der vil blive tilknyttet to boligsociale medarbejdere til projektet, som har fokus på de unges videre fremskridt. Projektet er skabt i samarbejde med Boligselskabet Sjælland og løber over tre år. I projektets arbejdsgruppe indgår SSP, Børne- og Ungeforvaltningen, Politiet og Klubberne i Roskilde.

Tildelt støtte

909.224 kr.

2018

Modtager

Østsjællands Beredskab

Region

Sjælland

Delmål

Alle med fra start