Søg støtte

Søg

Cykelhjelme


Donation

Projekt

rum for fordybelse

Nørrebjergskolen

Nørrebjergskolen i Odense er en specialskole for børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Eleverne har meget komplekse fysiske, kognitive og sproglige udviklingsvanskeligheder samt sansemæssige vanskeligheder og forstyrrelser, der gør det svært at modtage undervisning. For at give eleverne bedre muligheder for at kontrollere tanker og følelser går denne donation til indretning af to sanserum. Sanserummene skal bl.a. indeholde vibrationsseng, projektor, boblerør, mørklægningsgardiner, boldbad og et lysmodul, der kan medvirke til, at eleverne får en højere grad af sindsro, bliver mindre selvskadende og udadreagerende og mere parate til at modtage undervisning. Inden de nye sanserum tages i brug, får alle skolens medarbejdere et kursus i at bruge rummene af de tilknyttede terapeuter.

Tildelt støtte

180.000 kr.

2020

Modtager

Nørrebjergskolen

Region

Syddanmark