Søg støtte

Søg

Førstehjælpskurser


Donation

Forskningsprojekt

Rygoperation eller ej?

SDU / Rygcenter Syddanmark, Middelfart Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt

Donationen går til at tilpasse et allerede eksisterende beslutningsværktøj, også kaldet en BESLUTNINGSHJÆLPER, for patienter, som man overvejer at operere for diskusprolaps i lænderyggen. Et beslutningsstøtteværktøj skal hjælpe med at understøtte fælles beslutningstagning. Udover at tilpasse værktøjet, skal effekten af det undersøges. Omkring 2.000 patienter gennemgår årligt denne type operation, men selvom operation fører til hurtigere smertelindring, større umiddelbar patienttilfredshed og hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, er der ikke klar evidens for, at kirurgi på længere sigt er bedre end ikke-kirurgisk behandling. Dette er vigtigt at drøfte med patienterne, ligesom det er vigtigt at finde ud af, hvad der betyder noget for den enkelte patient, når de skal vælge om de ønsker en operation eller ej. En mindre lokal undersøgelse blandt prolapspatienter viste, at fælles beslutningstagning ikke fuldt ud blev gennemført i et sted imellem 1/3 og 2/3 af konsultationerne. Manglende inddragelse af patienterne i beslutningsprocessen kan blandt andet føre til, at flere patienter fortryder deres valg og oplever en mere konfliktfyldt beslutningsproces.

Tildelt støtte

1.181.823 kr.

2019

Modtager

SDU / Rygcenter Syddanmark, Middelfart Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Patienten først