Søg støtte

Søg

Moving hands, moving minds


Donation

Projekt

Sammen om Tryghed og Trivsel

HOME-START Familiekontakt

Home-Start har siden 2010 arbejdet for at støtte sårbare småbørnsfamilier i Nordvestsjælland. Organisationen tilbyder støttende aktiviteter i en periode på ca. seks til ni måneder og fungerer som bindeled mellem socialt udsatte familier og systemet. Home-Start har gode erfaringer med at tilknytte en frivillig til familierne, da det mindsker familiens risiko for social eksklusion og ensomhed. Da efterspørgslen er stigende, har organisationen svært ved at imødekomme de mange ekstra henvendelser. Denne donation går således til, at flere udsatte familier kan tilbydes hjælp over en treårig periode. TrygFonden har tidligere støttet organisationens arbejde i andre regioner.

Tildelt støtte

624.250 kr.

2017

Modtager

HOME-START Familiekontakt

Region

Sjælland

Delmål

Alle med fra start