Søg støtte

Søg

Red Barnet sommerlejr 2024


Donation

Projekt

Samtalegruppe for pårørende

Bedre Psykiatri

For at kunne give pårørende til psykisk syge et frirum, hvor de kan få støtte, drøfte problemer og danne netværk med ligestillede, går donationen til oprettelse af samtalegrupper med en tilknyttet psykoterapeut eller psykolog for 16 personer i efteråret 2021.

Tildelt støtte

20.000 kr.

2020

Modtager

Bedre Psykiatri

Region

Syddanmark

Delmål

Flere gode leveår