Søg støtte

Søg

Førsthjælpskursus


Donation

Projekt

Samtalegrupper for pårørende

Bedre Psykiatri Helsingør

Pårørende til personer med psykisk sygdom er ofte gennem et langt forløb, der nogle gange varer hele livet. De har brug for støtte til at klare udfordringerne, og denne donation går derfor til samtalegrupper for henholdsvis pårørende til voksne psykisk syge og til forældrenetværksgrupper for forældre til hjemmeboende børn med psykisk sygdom.

Tildelt støtte

180.000 kr.

2019

Modtager

Bedre Psykiatri Helsingør

Region

Hovedstaden

Delmål

Sundere liv