Søg støtte

Søg

Fysisk aktivitet i psykiatrien


Donation

Projekt

Samtalegrupper for pårørende

Bedre Psykiatri - Skanderborg/Odder

Bedre Psykiatri - Skanderborg/Odder har fået midler til at oprette nye samtalegrupper for pårørende til psykisk syge. Pårørende til psykisk syge er selv i risiko for at få en dårlig livskvalitet og udvikle psykiske symptomer. De har ofte en stresset og uforudsigelig hverdag med angst, usikkerhed og smerte. Donationen går til oprettelse af tre nye samtalegrupper under ledelse af en terapeut, hvor der gennem gruppeterapi skal arbejdes med de pårørendes mentale sundhed, og hvor deres psykiske symptomer skal afhjælpes gennem mestringsstrategier. Desuden skal de have konkrete redskaber til at tackle konkrete problemer i forhold til det at være pårørende til en psykisk syg. Grupperne skal køre i to år.

Tildelt støtte

190.800 kr.

2019

Modtager

Bedre Psykiatri - Skanderborg/Odder

Region

Midtjylland

Delmål

Flere gode leveår