Søg støtte

Søg

Samtale- og telefonrådgivning


Donation

Projekt

Samvær og selvhjælp

DepressionsForeningen

Donationen går til at etablere selvhjælpsgrupper for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende for derigennem at skabe meningsfulde fællesskaber, som kan bidrage til at forebygge depression, angst og stress. Det præcis antal danskere ramt af depression er ukendt, men det vurderes at ligge mellem 250.000 og 580.000 danskere pr. år (Sundhedsstyrelsen 2023). Dertil kommer andre, der er ramt af stress eller har nærliggende eller sidediagnoser som angst og OCD. Får man ikke tilstrækkelig behandling, kan det begrænse ens muligheder for at indgå på arbejdsmarkedet, i familieliv og i sociale fællesskaber, og samtidig kan de pårørende blive udsat for en stor belastning. Efterspørgslen efter selvhjælpsgrupper er stor, og derfor vil DepressionsForeningen med donationen etablere nye selvhjælpsgrupper og samværsaktiviteter for voksne mennesker med psykisk sygdom og deres nærmeste pårørende i 10 mellemstore danske byer, hvor mængden af socialpsykiatriske tilbud er begrænset. Grupperne skal drives af frivillige tovholdere, og målet er at skabe meningsfulde fællesskaber, hvor man kan mødes om at gøre noget sammen med andre, erfaringsudveksle og få hul på vanskelige samtaler. Projektet løber frem til juni 2024 og forventes at inkludere 300-500 personer.

Tildelt støtte

497.300 kr.

2022

Modtager

DepressionsForeningen

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle